EU:n tietosuoja-asetus astuu voimaan 25.5.2018. Asetuksen peruslähtökohtana on yksityisyyden suoja, joka otetaan tallillamme huomioon seuraavasti:

Asiakkaan nimeä ja puhelinnumeroa/sähköpostiosoitetta käytetään vain ratsastustuntien varaamiseen, siirtämiseen tai peruuttamiseen. Manuaalisessa tuntikalenterissa on vain asiakkaan nimi, poikkeustapauksissa puhelinnumero. Tunti/ajavarauskalenteria säilytetään talliyrittäjän kotona kaapissa, joka on yksin yrittäjän käytössä. Kalenteria käytetään myös hevosen tuntitoiminnan seurantaan merkitsemällä millä hevosella asiakas on tunnilla ratsastanut. 

Alaikäisen ratsastajan huoltajan puhelinnumeroa käytetään myös mahdollisen tapaturman ilmoittamiseen.

Ajanvarauskalenteri on yrittäjällä myös henkilökohtaisessa puhelimessa. Siihen merkitään vain asiakkaan nimi. Puhelinnumerot ovat puhelimen muistissa. Tiedot ovat vain yrittäjällä, niitä ei luovuteta kenellekään.

Karsinavuokrasopimukseen kirjataan asiakkaan nimi, puhelinnumero, osoite ja sähköposti. Nämä tiedot ovat ainoastaan hevosen asioiden hoitamista varten, esim. terveydentilasta tiedottamiseen tai hevosesta otettujen näytteiden tiedoksiantamista varten. Sopimukset ovat kansiossa talliyrittäjän kotona kaapissa, joka on yksin yrittäjän käytössä. Sähköpostiosoitteet ovat talliyrittäjän henkilökohtaisella tietokoneella, joka ei ole muiden käytössä. Puhelinnumerot ovat talliyrittäjän puhelimen muistissa. Tiedot ovat vain yrittäjällä, niitä ei luovuteta mihinkään.

Karsinavuokralaisten puhelinnumerot ja nimet ovat näkyvillä tallin ilmoitustaululla yhteisestä sopimuksesta. Tämän tarkoituksena on kenen tahansa tallilla olijan saada hevosen omistaja kiinni hevosen mahdollisen hätätilan takia.

Jokaisesta julkaistavasta kuvasta kysytään lupa, alaikäisestä ratsastajasta lupa kysytään huoltajalta. Pyynnöstä nämä kuvat poistetaan.

Asiakkaalla on oikeus poistattaa itsensä rekisteristä.

Raija Laine, talliyrittäjä