MILLIHAKA TURVALLISUUSASIAKIRJA 

 

 1. Toiminnanharjoittaja Millihaka, omistaja Raija Laine. Aapajoentie 323, 95560 Tornio. p.04072 88 779.

Turvallisuusasiakirja koskee ratsastuspalveluja.

 

 1. Turvallisuusasioista vastaa Raija Laine p.040 7288 779 ja varahenkilönä Kari Laine p. 044 0689 121.

Vastaamme yleisestä turvallisuudesta, suunnittelusta ja ohjeistuksesta sekä mahdollisen henkilökunnan koulutuksesta. Raija Laine vastaa alkusammustus- ja ensiapuvälineiden saatavuudesta ja toimintakunnosta sekä onnettomuuksien ja läheltä piti –tilanteiden raportoinnista ja seurannasta, samoin pelastusteiden kulkukelpoisuudesta.

 

 1. Ennakoitavat vaaratilanteet ja toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi

Hevonen voi pillastua ratsastuksen aikana ratsastuskentällä tai maastossa. Vaara on epätodennäköinen koska hevosten ovat koulutettuja tehtäväänsä. Toimenpiteenä ennakoidaan tilanteita, esim. traktorin vastaantullessa siirrytään kauemmaksi.

Ratsastaja voi loukkaantua lievästi tai vakavasti. Vaara on epätodennäköinen.Käytämme ratsastettaessa aina pakollisena kypärää. Suosittelemme turvaliivin käyttöä. Tallilla on EA2 –koulutettu henkilökunta sekä ensiapuvarusteet. Tallin seinällä on hätänumero sekä tallin osoite.

Maastoratsastuksessa liikenteen kohtaaminen teillä. Toiminnassa on liikenteeseen tottuneita hevosia. Käytämme turvavarusteita sekä heijastinliiviä ja ennakoimme liikennettä. EA2-koulutettu henkilökunta sekä ensiapulaukku mukana retkillä. Myös puhelin mukana maaston vetäjällä.

Maastoreitit tarkastetaan etukäteen.

Hevosen varusteet pidetään ehjinä ja kunnossa huoltamalla niitä säännöllisesti. Ennen ratsastusta tarkistetaan varusteet ja kiristetään mahavyö.

Mahdollisessa eksymistapauksessa ratsastamme reittiä takaisin ja etsimme reitin varrelta. Jos eksynyttä ei löydy kohtuullisen ajan kuluessa, hälyytämme apua nro 112. Viemme hevoset talliin ja Raija Laine palaa etsintäpaikalle avustamaan etsinnöissä. Asiakkaat ohjeistetaan pysymään ryhmän mukana ja ilmoittamaan, jos retken aikana tapahtuu jotain odottamatonta. Vaara on epätodennäköinen.

Ohjaajan loukkaantuessa ja menettäessä toimintakykynsä, yksi ryhmästä hälyyttää apua nro 112. Henkilö sovitaan etukäteen. Ryhmän tasosta riippuen he voivat palata tallille hevosiaan taluttaen tai käyntiä ratsastaen. Hevoset jätetään karsinaan varusteet riisuttuina. Vaara on epätodennäköinen.

 

4. Ohjeet vaaratilanteita varten

Ohjaaja Raija Laine on päävastuussa vahinkotilanteessa ja jakaa ohjeet: ensiapu, ambulanssin soitto, lisäonnettomuuksien estäminen. Raija Laine määrittää myös vahinkotilanteessa toimintajärjestyksen: ensiapu, avun hälyttäminen.

Sammutusvälineet sijaitsevat tallissa pääoven ja heinävaraston oven vieressä. Ensiapulaukku on varustehuoneessa esillä pöydällä lääke/sidelaatikon päällä.

 

 1. Evakuointi- ja pelastussuunnitelma

Tulipalon sattuessa hevoset viedään ratsastuskentälle ja portti suljetaan. Kun hevosia otetaan karsinasta, karsinan ovi suljetaan, samoin tyhjän tallin ovi. Hevoset viedään ulos lähimmästä mahdollisesta ovesta. Tarkistetaan, että kaikki ihmiset ovat päässeet tallista ulos.

Alkusammutus aloitetaan heti ja soitetaan hätänumeroon.

Hevoset on totutettu kulkemaan tallin kaikista ovista ja tallissa on käytettävissä pitkä vesiletku.

Tallissa on palovaroitin.

Tulipalovaaran ehkäisemiseksi talli pidetään siistinä ja käytävät tyhjinä. Sähkölaitteet tarkastetaan, huolletaan ja vaihdetaan uusiin tarpeen mukaan. Rikkinäisiä sähkölaitteita ei käytetä.

 

 1. Raija Laine on edelliseltä ammatiltaan perushoitaja ja hänellä on voimassa oleva EA2 –koulutus.

Raija Laine on myös osallistunut suureläinpelastuskurssille.

Raija Laine on hevosenhoitaja ja hevosharrasteohjaaja.

 

 1. Palvelussa käytettävät tilat, rakenteet ja rakennukset

Talli, hevosaitaukset ja ratsastuskenttä. Talli on rakennettu 2011. Tallissa on kaksi uloskäyntiä. Satulahuoneesta pääsee sekä talliin että suoraan ulos.

Ratsastuskenttä on aidattu ja siinä on portti. Raija Laine ja Kari Laine vastaavat tallin, aitausten ja ratsastuskentän kunnossapidosta.

 

 1. Koneet ja laitteet

 

 1. Henkilösuojaimet ja muu suojavarustus

Kypärät säilytetään satulahuoneessa kaapin päällä, heijastinliivit ovat satulahuoneessa naulakossa. Kypäriä käytetään aina ratsastettaessa ja hevoskärryillä ajettaessa. Maastoretkillä käytetään aina heijastinliiviä myös kärryillä ajettaessa. Kypärän kolahtaessa (putoamistapauksissa mm. ) kypärä poistetaan käytöstä ja hankitaan tilalle uusi. Raija Laine vastaa suojavarustuksista.

 

 1. Muut välineet

Satulat, suitset, loimet, harjat ja muut hevosen hoitotarvikeet sijaitsevat satulahuoneessa kunkin hevosen omilla nimikoiduilla paikoilla.

Kypärät ovat satulahuoneessa kaapin päällä ja heijastinliivit satulahuoneen naulakossa.

Hevosenajokärryt sijaitsevat ulkona tallin läheisyydessä tai katoksessa. Hevoskuljetustraileri on tallin pysäköintipaikalla.

Raija Laine vastaa varusteiden huollosta.

 

 1. Reitit

 

Maastoreitit sijaitsevat tallin lähistöllä. Joudumme käyttämään ja ylittämään maanteitä. Tallin hevoset ovat liikennekoulutettuja ja ennakoimme liikennettä ja toimimme turvallisuudesta tinkimättä.

 

 1. Eläimet

 

Argon, ajo- ja ratsastuskäytössä.

Simon Senjorita,l, ajo- ja ratsastuskäytössä.

Anton III, ajo- ja ratsastuskäytössä.

Tähti,ajo- ja ratsastuskäytössä

Tyttö, seuraneitinä ja lenkki- ja agilitykaverina

Ulsrud Nino, omistaja Annu Kärenlampi, omistajat ratsastavat itse.

Rudi, omistajat ratsastavat itse

Ronja, Australian karjakoira.

Muru, tallikissa.

Hevoset asuvat tallissa ja ulkoilevat paljon – suurimman osan vuorokaudesta – isossa sähköaidatussa tarhassa, jossa on katos. Aitaukseen viedään juomavettä myös talvella. Talli ja aitaus siivotaan päivittäin, rakenteet ja sähkölangat tarkastetaan. Kesällä hevoset pääsevät kotipellolle laiduntamaan. Laitumet uudistetaan säännöllisesti, viimeksi kesällä 2015.

Hevosia harjataan ja liikutetaan päivittäin (yleensä yksi vapaapäivä viikossa), jolloin niiden kunto tarkastetaan.Hevoset loimitetaan huonolla säällä ja otetaan aikaisemmin sisälle. Heinää annetaan neljä kertaa päivässä, muut rehut aamulla ja illalla.  Kengitykset, raspaukset, madotukset ja rokotukset hoidetaan säännöllisesti. Tallilla on vakituinen kengittäjä. Tarpeen mukaan otetaan yhteyttä eläinlääkäriin. Antonin hammaspiikki vaatiin raspausta parin kuukauden välein.  Ninoa hoidetaan omistajan ohjeen mukaisesti. Raija Laine vastaa eläinten hoidosta. p. 040 7288 779.

 

 1. Palvelun olosuhde- ja käyttörajoitukset

Kovalla tuulella ja rankkasateella tai kovassa lumituiskussa ei ratsasteta. Pakkasraja on – 15 C.

 

 1. Osallistujat ja osallistujaryhmät

Ratsastunnille voi osallistua kolme ratsastajaa. Maastoretkelle voi osallistua kaksi ratsastajaa. Talutusretkelle voi osallistua kolme ratsastajaa.

Ratsastustunneille voi tulla kaikenikäiset ja –tasoiset ratsastajat. Myös oman avustajan kanssa voi osallistua sekä tunneille että talutusretkelle. Terveydentilan tulee olla sellainen, että hevosen selkään pääsee yhden ihmisen avustamana. Tallilla on selkäännousua helpottava koroke. Aikaisempaa ratsastuskokemusta ei tarvitse olla.

Maastoretkellä hevosta pitää osata hallita käynnissä ja ravissa. Nopeammalla retkellä myös laukan hallinta on tarpeen.

Ratsastamaan pääsee sopimuksen mukaan.

Raija Laine on käynyt hevosavusteisen toiminnan koulutuksen, tähän toimintaan voi osallistua mm. mielenterveys- ja päihdekuntoutujat, kehitysvammaiset, vanhukset, erityislapset ja - nuoret. Toiminnasta voi kysyä lisää Raija Laineelta p.040 72 88 779.

Ratsastajilla tulee olla kiristämättömät vaatteet, kannalliset kengät ja mielellään käsineet kädessä. Vaatteissa ei saa olla naruja eikä lepattavia kaulahuiveja saa käyttää. Kypärän voi lainata tallilta, samoin tallilla on yksi palaturvaliivi lainattavissa.

Ratsastajia ei ole vakuutettu tallin puolesta, suosittelemme ratsastusseuraan liittymistä tai oman tapaturmavakuutuksen hankkimista.

Tallin käytännöt ja säännöt ovat satulahuoneen seinällä.

Tallilla puhutaan myös ruotsia ja englantia. Talli on savuton.

Päihteiden vaikutuksessa ei saa ratsastaa, kypärää on käytettävä ja ohjaajan määräyksiä on noudatettava. Ohjaajalla on oikeus vaihtaa ratsastuspaikkaa tai keskeyttää ratsastus tilanteen vaatiessa.

 

 1. Sivullisten ihmisten turvallisuus

Maastoretkellä pidetään ohikulkijoihin turvaväli, ohitus tapahtuu käynnissä  tai annetaan ”etuajo-oikeus”. Hevoset on totutettu liikenteeseen ja ihmisiin, hiihtäjiin ja ne pysyvät yleensä rauhallisina. Muille ihmisille ilmoitetaan, että hevosia on tulossa (ihminen kävelee edellä, eikä huomaa ratsastajia).

Ratsastuskentällä katsojat ovat kentän  aidan ulkopuolella.

 

 1. Onnettomuuksien ja vahinkojen kirjaaminen

Onnettomuudet ja vahingot  sekä ”läheltä piti – tilanteet” kirjataan tallissa olevaan vihkoon. Näitä tietoja hyödynnetään turvallisuuden parantamiseksi ja asiakkaiden tarkemmaksi ohjeistukseksi.

Vihkoon kirjataan onnettomuustapaus, vahingot sekä onnettomuuden analysointi (mitkä tekijät johtivat onnettomuuteen) ja onnettomuuspaikan kunto.

Onnettomuuskirjanpitoa käytetään vastaavien onnettomuuksien ehkäisemiseksi. Vastuhenkilönä on Raija Laine.

Ilmoitus onnettomuudesta tehdään kunnan kuluttajaturvallisuusviranomaiselle  sekä mahdollisille muille viranomaistahoille (työsuojelu, poliisi).

 

 1. Asiakkaiden ohjeistaminen tapahtuu hevosen ratsastuskuntoonlaittamisen yhteydessä ja ratsastustunnin alussa sekä tarpeen mukaan.

 

 1. Tämä turvallisuusasiakirja on nähtävillä www.millihaka.net sivulla ja Millihaan tallissa ja sitä päivitetään tarpeen mukaan.